Inlognaam:
Wachtwoord
Lesmateriaal voor Frontend Development
Hieronder staan verschillende links naar cursusmateriaal voor de lessen Frontend Development.
Deze en de meeste onderligge sites zijn zonder gebruik van bibliotheken als jQuery of Bootstrap opgebouwd. Bij de opstart van HTML5, CSS3 en Javascript worden deze ook niet gebruikt, pas als de basis bekend is wordt het gebruik van dat soort bibliotheken juist aangeraden, maar eerst de basis op orde!
Frontend 1
Photoshop en Flash bestanden verwerken in een eigen website online
Frontend 2
Clientside coderen met o.a. HTML5, CSS3, Javascript
Basis PHP MySQL
Basis layout website, menu & besturing, inloggen (SESSION), CRUD bewerkingen
CSP 1 => Javascript 1
Clientside programming
Basiscursus JS. Maak een rekenmachine, Yathzee, clientside formulier afhandeling e.a.
CSP 2 => Javascript 2
Dynamisch elementen toevoegen met createElement, JSON, AJAX, HTML5 => canvas, jQuery, etc...
CSP 3 => Javascript 3
Vervolg JSON, AJAX, API:

AngularJS

CSP 2 => Canvas games
HTML5 => canvas.
Tekenen op canvas.
Werken met sprites.
Canvas-game maken
Deltion college